KLACHTENREGELING

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder – dus ook de zelfstandige verpleegkundige of verzorgende – verplicht om een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.

Birtick Zorg & Welzijn is aangesloten bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en maakt bij de V&VN gebruik van Regeling klachtenbehandeling zelfstandigen.

De uitgebreide regeling klachtenbehandeling van de V&VN en de patiëntenfolder regeling klachtenbehandeling kunt u downloaden door op de linkjes te klikken.